Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

KONTAKT:
tel.: (22) 7 816 816
tel.: (22) 7 816 818
fax: wew. 260

POMOC TELEFONICZNA e-BOK

tel.: (22) 7 816 816 w. 111

----

TELEFONY ALARMOWE / AWARIA

kom. 501 651 198 (całodobowo)

kom. 601 975 562 (08:00 - 16:00)

zgłaszanie awarii wod-kan

email: bok@pwikzabki.pl


od dnia 1 lutego 2021 roku obsługę bankową Spółki wykonuje Bank Pekao S.A.

W związku z powyższym podajemy Państwu nowy rachunek bankowy:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372


BIURO czynne:

Poniedziałek 1000 - 1800

Wtorek - Czwartek 800 - 1600

Piątek 700 - 1500